Close

Péče a podpora

S čím vám můžeme pomoci?

Mohu využívat internet na více zařízeních?

Obsah

Mám vlastní zařízení. Můžu jej použít ?

Ano. Je však důležité, aby zařízení bylo kompatibilní s naší síti. Aby dodávaná služba byla kvalitní a spolehlivá, musí tomu také odpovídat zařízení pro příjem signálu. Proto se raději poraďte s námi dříve, než provedete nějaké zásadní rozhodnutí. Pro připojení je nutná návštěva našeho technika a zrevidování přípojky.í.

Jaké informace o mě zpracováváte v souladu s GDPR

Zpracováváme převážně tři druhy údajů: Osobní a identifikační údaje jako jsou jméno, příjmení, adresa, datum narození, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo. Tyto údaje nám pomáhají zejména při fakturaci a zajištění opravy u zákazníka doma.

Provozní údaje zpracováváme, aby síť mohla fungovat. Mezi tyto udaje patří IP adresa vaší přípojky a wifi routeru, MAC adresy Vašich zařízení, kolik dat proteče Vaší přípojkou a pod. Pokud používáte mobilní síť, mezi tyto údaje také patří číslo Vaší SIM, začátek a konec spojení, jakou službu využíváte a v jakém objemu.

Posledním druhem jsou Lokalizační údaje, což je zeměpisný údaj o poloze, kde používáte službu.

Většinou jsou to údaje, které potřebujeme, abychom se s Vámi uměli spojit a mohli řešit odstranění závad, aby síť fungovala a mohli jsme vystavovat daňové doklady. Ostatní údaje sbíráme, abychom mohli splnit legislativu našeho státu a Úřady je po nás požadují.

Se zpracování osobních údajů nám můžete sdělit, že dáváte souhlas, nedáváte souhlas nebo souhlas kdykoliv odvolat. Máte právo na ochranu osobních údajů a tak se nebojte svého práva využít.

Přesný výčet informací naleznete v platných všeobecných podmínkách platných od 1.6.2018, které jsou zveřejněny měsíc před jejich platností zde.